ตู้ปลาทางสูงเหมาะสำหรับคอนโด ที่พักอาศัยขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มาก

สำหรับตกแต่งเพื่อให้ดูสวยงามและใกล้ชิดธรรมชาติสำหรับคนรักปลาและขอบทะเล