พื้นพรมกันน้ำแบบใหม่ ที่สามารถช่วยให้การใช้ชีวิตในห้องน้ำของผู้สู

งอายุง่ายยิ่งขึ้น ด้วยประสิทธิภาพของการทำงานของพื้นพรมที่ไม่ดูดซับน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง ในการรองรับการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องน้ำของคุณ และง่ายต่อการทำความสะอาด ดูแลรักษา