น้ำพุเหลี่ยมทรงโมเดริน์ปลูกต้นไม้ได้ เหมาะสำหรับตั้งติดกำแพง เข้ามุมบ้าน
พร้อมไฟใต้น้ำ สามารถเลี้ยงบัวและพรรณไม้น้ำได้