รับพิมพ์งาน 3 มิติ สามารถพิมพ์ 3 มิติเป็นโลหะ พลาสติก และคาร์บอนไฟเบอร์ได้ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาด้านการทำ 3 มิติ สำหรับพิมพ์ 3 มิติโดยเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญ