เรารับผลิตสินค้านวัตกรรม จากกลุ่ม Start Up และนำเข้าสู่ mass Production ด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในการทำ Phototype